Tvorba

 

Já medicínu a práva jsem studoval

 

Jeden z nejklasičtějších příběhů kulturních dějin nám vypráví o učenci, kterého neukojitelná touha po poznání a nespoutaná ctižádost přivedla do spolku s Ďáblem a černou magií. Příliš pozdě pochopil marnost a prázdnotu pozlátka, které mu tito společníci nabízejí. Smlouva již byla podepsána.

 

Já medicínu a práva jsem studoval
Theologií po hříchu se prokousal
A teď tu blázen stojím žel
Ni za mák jsem nezmoudřel

Jsem bez statku beze jmění
Svět mě nezná neocení
Tak ani pes by nežil dál
Tak jsem se na umění magie dal

Umění černé
Člověku věrné
Vynes mě vzhůru
K oblaků kůru

Z výšiny hvězdné
K hlubině temné
Z hor štítů strání
K údolí pláni

Tato kniha záhadná
Kdys Nostrodamem napsaná
Z ní můžeš přečíst pohyb hvězd
A příroda-li mistrem jest

Jak se mé nitro rozhoří
Kterak duch s duchem hovoří
Tak proč má duše prázdný džbán
Pýcha a marnost je můj nový pán

Umění černé
Ďáblu jsi věrné
Zříkám se slávy
Co víru dáví

Co hříchem tyje
Půlnoc už bije
Ach srdce mi buší
Spaste mou duši!

Bandzone
Facebook